Tăng mặt hàng xuất khẩu để giảm nhập siêu

Việc nhập siêu từ trên 18 tỷ USD/năm 2008 xuống chỉ còn 733 triệu USD trong 7 tháng đầu năm nay cần được ghi nhận là một kỳ tích trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/tang-mat-hang-xuat-khau-de-giam-nhap-sieu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s