STB hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm

(NDHMoney) 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB – HOSE) đạt lợi nhuận sau thuế là 1.149,03 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/stb-hoan-thanh-54-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s