RAL: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

Thời gian thực hiện: Ngày 11/9/2013.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/8 về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 như sau:

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ral-thong-qua-tam-ung-co-tuc-dot-1-2013-ty-le-15-bang-tien-mat.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s