Nới điều kiện vay, tín dụng nông nghiệp tăng mạnh

(TBKTSG Online) – Tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn như được cởi trói sau khi có của Chính phủ vào năm 2010 và sau 3 năm thực thi, tín dụng cho lĩnh vực này tăng mạnh, từ 292.000 lên 622.000 tỉ đồng, tăng 2,1 lần.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/noi-dieu-kien-vay-tin-dung-nong-nghiep-tang-manh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s