Nhà băng nghiêm túc với quy định lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

(NDHMoney) Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 29/7 – 2/8/2013 với việc các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/nha-bang-nghiem-tuc-voi-quy-dinh-lai-suat-cho-vay-cac-linh-vuc-uu-tien.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s