Ngày 15/8: Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên cả 2 sàn

(NDHMoney) Trong khi thị trường tăng mạnh và giao dịch khá khởi sắc thì nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng nhẹ trên cả 2 sàn với tổng giá trị bán ròng đạt 10,7 tỷ đồng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ngay-15-8-khoi-ngoai-quay-tro-lai-ban-rong-tren-ca-2-san.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s