Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất kể từ 2007

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện.

Trong tuần trước, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm. Đây là dấu hiệu cho…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/my-so-don-xin-tro-cap-that-nghiep-thap-nhat-ke-tu-2007.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s