MSN: Lợi nhuận quý 2 ước giảm 43,4% so với cùng kỳ

(NDHMoney) CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN – HOSE) ước doanh thu thuần đạt 2.736 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 484 tỷ đồng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/msn-loi-nhuan-quy-2-uoc-giam-43-4-so-voi-cung-ky.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s