Lào Cai: Đẩy mạnh vốn đầu tư cho “tam nông”

(VEN) – 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X (tháng 8/2008 – tháng 8/2013) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) nguồn vốn huy động đầu tư cho tam nông của tỉnh Lào Cai đã tăng gấp 2,06 lần so với giai…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/lao-cai-day-manh-von-dau-tu-cho-tam-nong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s