Lần đầu dùng “bao”, lần hai “thả cửa”?

Không biết bạn gái em có mang thai hay không vì lần thứ hai chúng em quan hệ không dùng “bao”.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/lan-dau-dung-bao-lan-hai-tha-cua.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s