KDC: Không còn bị ảnh hưởng thoái vốn khỏi công ty liên kết, lãi quý 2 đạt 46 tỷ đồng

Bên cạnh đó doanh thu bán hàng và lợi nhuận gộp tăng đã giúp cho lợi nhuận trước thuế quý II đạt 83 tỷ đồng, tăng hơn 374% so với Quý II/2012.

CTCP
Kinh Đô (MCK: KDC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013. Theo…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/kdc-khong-con-bi-anh-huong-thoai-von-khoi-cong-ty-lien-ket-lai-quy-2-dat-46-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s