KBC: 6 tháng đầu năm lỗ trước thuế hơn 76 tỷ đồng

(NDHMoney) Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 9%, lỗ trước thuế là 76,27 tỷ đồng

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/kbc-6-thang-dau-nam-lo-truoc-thue-hon-76-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s