HUD3: Lợi nhuận tăng nhờ tiết giảm chi phí

(NDHMoney) Trong quý 2/2013, lợi nhuận của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã HU3 – HOSE) tăng do công ty tiết giảm các khoản chi phí. Tuy nhiên, doanh thu giảm do công ty thực hiện quy định hạch toán doanh thu mới.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/hud3-loi-nhuan-tang-nho-tiet-giam-chi-phi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s