HQC: Sau soát xét LNST 6 tháng giảm 300 triệu đồng, đạt 12,8 tỷ đồng

Chênh lệch lợi nhuận cuối cùng giữa BCTC trước và sau soát xét là không đáng kể. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh lớn giữa doanh thu tài chính và thu nhập khác mà chủ yếu là từ lãi tiền phạt hơn 9 tỷ đồng.

CTCP Tư
vấn –…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/hqc-sau-soat-xet-lnst-6-thang-giam-300-trieu-dong-dat-12-8-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s