Hoàng Anh Gia Lai hưởng vị ngọt từ đường, quý 2 báo lãi 282 tỷ đồng

Tuy tăng trưởng mạnh mẽ, sau 6 tháng, HAG mới chỉ hoàn thành 45,15% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/hoang-anh-gia-lai-huong-vi-ngot-tu-duong-quy-2-bao-lai-282-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s