HLG: Quý 2/2013 lỗ hợp nhất 16,4 tỷ đồng

Nếu không có khoản lãi khác lên tới 55,8 tỷ đồng thì mức lỗ quý 2/2013 của HLG sẽ lên tới hơn 61 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần
Tập đoàn Hoàng Long (mã CK: HLG) công bố báo cáo tài chính quý 2/2013 hợp nhất.

Theo đó,…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/hlg-quy-2-2013-lo-hop-nhat-16-4-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s