Hàng hiệu, xe sang thắp hương đuổi ruồi tháng cô hồn

Giới kinh doanh than trời, ai cũng mong nhanh hết tháng 7 âm lịch vì hàng hóa ế ẩm, doanh thu giảm mạnh. Quan niệm dân gian về “tháng cô hồn” vẫn đè nặnhttp://editor.vef.vn/sapphire/images/clock-icon.gifg tâm lý nhiều người và gây ra…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/hang-hieu-xe-sang-thap-huong-duoi-ruoi-thang-co-hon.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s