HAG báo lãi hợp nhất 455 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.
Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2013 đạt 692 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.413 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với 6…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/hag-bao-lai-hop-nhat-455-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s