Hà Nội tạo điều kiện về nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(NDHMoney) UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua các phương án trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2020.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ha-noi-tao-dieu-kien-ve-nguon-tai-chinh-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s