Eximbank báo lãi hợp nhất hơn 755 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank (mã EIB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.
Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 2 đạt 743,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/eximbank-bao-lai-hop-nhat-hon-755-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s