Eurozone tăng trưởng trở lại

(TBKTSG Online) – Nền kinh tế khu vực đồng euro (eurozone) tăng trưởng trở lại sau 18 tháng suy giảm liên tiếp, nhờ mức tăng trưởng cao hơn dự báo của Ðức và Pháp.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/eurozone-tang-truo-ng-tro-la-i.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s