Eurozone: “Bão” suy thoái tan nhưng vẫn khó khăn

Mặc dù GDP của 17 nền kinh tế thành viên Eurozone tăng 0,3% trong quý II nhưng dấu hiệu về tăng trưởng ở khu vực này rất mong manh.

Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã chính thức thoát khỏi đợt suy thoái…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/eurozone-bao-suy-thoai-tan-nhung-van-kho-khan.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s