DIG: Quý 2 lãi ròng 15,4 tỷ đồng nhờ công ty liên kết, liên doanh

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý 2 của DIG là phần lãi 18 tỷ đồng thu được từ công ty liên kết liên doanh. Quý 2/2012, DIG lỗ gần 2 tỷ đồng từ công ty liên kết liên doanh.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/dig-quy-2-lai-rong-15-4-ty-dong-nho-cong-ty-lien-ket-lien-doanh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s