Đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư tại nước ngoài khi về mua nhà trên địa bàn cả nước.
Trong công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/de-nghi-cac-dia-phuong-tao-dieu-kien-cho-viet-kieu-mua-nha.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s