Đặt mục tiêu khiêm tốn, VSH có hoàn thành kế hoạch sản xuất năm nay ?

(NDHMoney) Lường trước được khả năng thiếu nước trong năm nay, VSH đã không đặt mục tiêu sản xuất quá cao…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/dat-muc-tieu-khiem-ton-vsh-co-hoan-thanh-ke-hoach-san-xuat-nam-nay.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s