CTD: 6 tháng lãi ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2013, CTD đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm CTD đã hoàn thành gần 58,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Xây dựng Cotec (MCK: CTD) đã công bố Báo
cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ctd-6-thang-lai-rong-dat-123-ty-dong-tang-14-6-so-voi-cung-ky-nam-truoc.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s