Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 16/8

NĐT ngắn hạn có thể tham gia khoảng 40–50% danh mục cp, nhưng nên ưu tiên các cổ phiếu đã có sẵn trong tài khoản và nếu đặt vị thế cao thì nên sẵn sàng bán ra trong trường hợp xuất hiện rủi ro.

Chứng khoán FPT-FPTS:…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/cong-ty-chung-khoan-nhan-dinh-thi-truong-ngay-16-8.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s