Coma 18 muốn bán tòa hỗn hợp căn hộ ở Linh Đàm

Hội đồng quản trị CTCP Coma 18 (mã CIG – HOSE) quyết định chuyển nhượng Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng VP6 – Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội với giá từ 12,96 tỷ đồng.
>> Tòa…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/coma-18-muo-n-ba-n-to-a-ho-n-ho-p-can-ho-o-linh-da-m.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s