Chưa có nhà tư vấn tài chính cho dự án 25-30 tỉ đô la

(TBKTSG Online) – Ngày 15-8, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đã công bố các đơn vị tư vấn về chiến lược và kỹ thuật cho dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội ở Bình Định – dự án có với vốn đầu tư từ 25 đến 30 tỉ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/chua-co-nha-tu-van-tai-chinh-cho-du-an-25-30-ti-do-la.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s