Chính thức thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

(NDHMoney) Ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chính thức về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/chinh-thuc-thanh-lap-bao-hiem-tien-gui-viet-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s