Chê cổ phiếu “còi” xuống tiền “khủng long”

Nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị nội tại tốt để hạn chế rủi ro. Theo đó, dòng tiền tập trung tại nhóm Dược phẩm, Dầu khí, Vật dụng cá nhân và Vận tải…

Trong thời gian gần đây,…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/che-co-phieu-coi-xuong-tien-khung-long.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s