Các ngân hàng cần phải cơ cấu lại nợ

Việc cần làm bây giờ của các ngân hàng là phải nghiêm túc xem xét lại việc cơ cấu lại nợ cho các khách hàng trên cơ sở tình hình tài chính cụ thể và xác định lại khả năng trả nợ của họ.

Những ngân hàng có nợ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/cac-ngan-hang-can-phai-co-cau-lai-no.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s