Các nền kinh tế Đông Âu xuất hiện dấu hiệu hồi phục

Kinh tế của Cộng hòa Séc đã thoát khỏi suy thoái trong quý 2, cùng với các nền kinh tế khác lớn hơn tại Đông Âu đạt tăng trưởng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/cac-nen-kinh-te-dong-au-xuat-hien-dau-hieu-hoi-phuc.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s