BVH báo lãi sau thuế hợp nhất 433 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2013.
Theo đó, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm quý 2/2013 đạt 2.195 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/bvh-bao-lai-sau-thue-hop-nhat-433-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s