Blog chứng khoán: Điều gì kích động dòng tiền nội?

Thanh khoản giữa hai phiên quá khác biệt mà không có tin hỗ trợ vĩ mô nào thì chắc chắn người cầm tiền đã tự tin hơn và bị thuyết phục hơn, chấp nhận giá rất tốt.

Thị trường ngày 15/8/2013:

Với một cường độ tiền vào…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/blog-chung-khoan-dieu-gi-kich-dong-dong-tien-noi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s