Ăn mặn có làm tăng huyết áp?

Nghe nhiều người nói ăn mặn sẽ làm tăng huyết áp nên tôi cũng lo lắng. Nếu tôi ăn mặn nhưng vẫn uống thuốc huyết áp thì bệnh của có nặng lên không, thưa bác sĩ.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/an-man-co-lam-tang-huyet-ap-2.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s