Ai trả nợ nghìn tỷ cho Lifepro Việt Nam?

Toàn bộ lãnh đạo của Lifepro Việt Nam “lặn mất tăm” khiến cơ quan quản lý và ngân hàng đứng ngồi không yên. Hơn 3.560 tỷ đồng nợ vay, nợ thuế, chưa kể các công nợ khác…của liên doanh này chưa biết khi nào mới xử lý…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ai-tra-no-nghin-ty-cho-lifepro-viet-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s