28 ngành được dự kiến ưu tiên phát triển

(VEN) – Sáng 15/8, Vụ Kế hoạch và Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược phát triển công nghiệp, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 đề án Ưu tiên phát triển các DN thuộc các lĩnh vực…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/28-nganh-duoc-du-kien-uu-tien-phat-trien.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s