VDB chỉ xử lý rủi ro khi khách hàng đáp ứng đủ 4 điều kiện

Đó là quy định tại Dự thảo Quy chế xử lý rủi ro vốn vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/vdb-chi-xu-ly-rui-ro-khi-khach-hang-dap-ung-du-4-dieu-kien.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s