TTCK Hồng Kông có thể đóng cửa vì bão Utor

Nếu lệnh báo động được duy trì đến buổi chiều, thị trường sẽ đóng cửa cả ngày.

Hồng Kông vừa ra lệnh báo động bão khi cơn bão Utor tràn qua trung tâm tài chính này. TTCK Hồng Kông có nhiều khả năng sẽ không thể…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/ttck-hong-kong-co-the-dong-cua-vi-bao-utor.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s