Tín dụng cho doanh nghiệp: Cửa mở nhưng then vẫn cài

Tuy số liệu và lời lẽ của cơ quan quản lý lẫn các NHTM đưa ra có vẻ lạc quan nhưng thực tế việc tiếp cận vốn của DN vẫn hết sức khó khăn.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/tin-dung-cho-doanh-nghiep-cua-mo-nhung-then-van-cai.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s