Thủ tướng đồng ý làm đường sắt trên cao Mỹ Đình – Bái Đính

Khu du lịch Bái Đính (tỉnh Ninh Bình)

Thủ tướng đồng tình với việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao từ Mỹ Đình – Hà Nội tới Bái Đính nhằm kết nối các điểm du lịch và giao UBND các địa phương phối hợp với…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/thu-tuong-dong-y-lam-duong-sat-tren-cao-my-dinh-bai-dinh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s