SSI: Gia hạn CBTT BCTC hợp nhất quý 2/2013

Lý do: Trong quý 2/2013, Công ty phải hợp nhất BCTC với nhiều công ty con/ liên kết theo quy định về lập BCTC mà bản thân một số công ty liên kết này cũng là công ty mẹ của một số công ty khác.

Ngày 13/08/2013, SGDCK Tp.HCM nhận…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/ssi-gia-han-cbtt-bctc-hop-nhat-quy-2-2013.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s