Smartphone dùng Firefox OS có giá 80 USD trên eBay

Sản phẩm có tên ZTE Open này chạy các ứng dụng được viết theo chuẩn HTML5, cho phép hoạt động như một trang web đa phương tiện. Danh bạ, camera hay tin nhắn… đều hoạt động bên trong framework của HTML5 tương tự các ứng dụng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/smartphone-dung-firefox-os-co-gia-80-usd-tren-ebay.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s