Samsung đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái cho Smart TV  

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực cho sự tăng trưởng của thị trường ứng dụng TV tại Việt Nam nói chung và kho ứng dụng TV của Samsung nói riêng. Hiện tại kho ứng dụng TV của Samsung đã có 2.700 ứng dụng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/samsung-day-manh-xay-dung-he-sinh-thai-cho-smart-tv.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s