REE muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại TMP lên 35%

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).Theo đó, REE, tổ chức có liên quan tới thành viên hội đồng quản trị là…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/ree-muon-tang-ty-le-so-huu-tai-tmp-len-35.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s