PVG: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2013 đạt 7,7 tỷ đồng

(NDHMoney) Doanh thu thuần quý II/2013 của CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG – HNX) giảm 16,31% so với cùng kỳ, tuy nhiên kỳ này công ty lại có lãi 7,7 tỷ đồng.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/pvg-loi-nhuan-sau-thue-hop-nhat-quy-ii-2013-dat-7-7-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s