PVFC: 6 tháng LNST đạt 37,7 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng âm 6,5%

LNST của riêng quý II tăng mạnh nhờ hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tại thời điểm 30/6, nợ xấu của PVFC chiếm 5,56% trên tổng dư nợ.

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam –
PVFC (MCK: PVF)…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/pvfc-6-thang-lnst-dat-37-7-ty-dong-tang-truong-tin-dung-am-6-5.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s