Nhà đầu tư Carl Icahn mua hơn 1 tỷ USD cổ phiếu Apple

Theo Bloomberg, Icahn tin tưởng rằng cổ phiếu Apple sẽ sớm quay trở lại khoảng giá 600 USD.

Ngày 13/8, nhà đầu tư “sừng sỏ” Carl Icahn thông báo hãng của ông đang nắm giữ một lượng cổ phần lớn tại Apple.
Icahn cho hay:…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/nha-dau-tu-carl-icahn-mua-hon-1-ty-usd-co-phieu-apple.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s