‘Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá’

Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận định: “Nếu nhìn lại 5 năm qua, từ 2008 đến nay, kinh tế đang bước chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi”…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/nen-kinh-te-can-buoc-ngoat-dot-pha.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s